Οι Αιγύπτιοι αν και υπλόγιζαν τον χρόνο συνήθως με βάση τον ήλιο, χρησιμοποιούσαν και ένα ρολόι νερού, την κλεψύδρα, περί το 1500 πχ.

Η κλεψύδρα ήταν ένα δοχείο με νερό το οποίο είχε στο εσωτερικό του χαραγμένη μια κλίμακα χρόνου και μια τρύπα στον πάτο. Καθώς το νερό έρεε από την τρύπα, η στάθμη έδειχνε τον χρόνο.

Κατά τον 5ο αι. π.Χ. διαδόθηκε ευρύτατα η χρήση της κλεψύδρας ως ειδικού δικαστικού ρολογιού και ως μέσου χρονομέτρησης των αγορεύσεων των ρητόρων.