Τα πρώτα ημερολόγια εμφανίστηκαν στην Βαβυλωνία, στη Νότια Μεσοποταμία περι το 3000 πχ. Βασίζονταν στην Σελήνη και στον Ήλιο και δεν ήταν απόλυτως ακριβή, ενώ δεν συνέπιπταν με τις εποχές.

Η ανάγκη των Αιγυπτίων να γνωρίζουν πότε θα πλημμύριζε ο ποταμός Νείλος τους οδήγησε στην δημιουργία ημερολογίων με βάση τον Ήλιο. Χρησιμοποιούσαν 12 μήνες όπου ο καθένας είχε 30 ημέρες, συν 5 ημέρες στο τέλος του χρόνου.