Πόσο νερό έχει μια πίτσα; Ένα ψωμί; Στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, πέρα από τα καίρια θέματα τίθενται και περίεργες ερωτήσεις προς συζήτηση, με ακόμα πιο περίεργες απαντήσεις. Φυσικά, το ζήτημα έλλειψης του πόσιμου νερού είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο και η ΕΕ ανέλαβε δράση. Δειτε το γράφημα που εξηγεί το ΕΚ γιατί είναι σημαντικό να προσέχουμε για να έχουμε.


Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος ψήφισαν στις 29 Μαΐου υπέρ της έκθεσης του αυστριακού χριστιανοδημοκράτη Richard Seeber, προκειμένου να δημιουργηθεί μία νομοθετική βάση για την αντιμετώπιση τις μελλοντικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η ΕΕ μελλοντικά, σχετικά με την έλλειψη νερού.


Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, γίνεται έκκληση να γίνεται περισσότερο αποτελεσματική η χρήση του νερού στη γεωργία μέσω της εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών, όπως επίσης και να αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις των κρατών μελών της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των υδάτων, ώστε να αποτρέπονται οι επικίνδυνες ουσίες που εισέρχονται από το περιβάλλον και να μειωθεί η επιβάρυνση για την επεξεργασία λυμάτων.


Δειτε το γράφημα που εξηγεί το ΕΚ γιατί είναι σημαντικό να προσέχουμε για να έχουμε νερό: